Hạng A1

Các bước để đăng kí thi bằng lái A1

Điều khiển phương tiện giao thông mà không chưa đăng kí thi bằng lái A1(xe máy) là cảm giác như thế nào? Là tim đập, chân rung, chạy ngay hằng thẳng lối mỗi khi gặp các anh”áo vàng”. Hơn thế nữa không có GPLX khi gặp tai nạn sẽ rất thiệt thòi cho các bạn. […]

Chuyển lên trên